Syfte och mål

Syfte

Att samverka, kvalitetssäkra och utveckla utbildning för vuxna inom vård och omsorg i Stockholms län.

Mål

Att säkerställa en hög kvalitet i vård och omsorgsutbildning för vuxna.

Fokusområden:

  • Likvärdighet i betyg och bedömning
  • Likvärdighet i valideringsprocessen
  • Kvalitetssäkring runt apl (inför, under och efter. Utvärdering, bedömning och handledning)
  • Samverkan och informationsutbyte samt bevakning av politiska beslut som påverkar utbildningen
  • Samverkan för likvärdigt  språkstöd
Annonser